องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565

1. 4 แยก ปลอดโควิด -19 ลดการนาเชื้อเข้าบ้าน

2. รู้หรือไม่ "ไฟดับ" หลาย ๆ ครั้งเกิดจากสิ่งนี้

3. ไทยและจีนร่วมผลักดันและพัฒนาช่องทางการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน

4. การขอต่ออายุใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางาน

5. ฟีเจอร์ใหม่บน Line Line @1784 DDPM บริการแจ้งเตือนภัย    เอกสารประกอบ : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ