องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 – 2570)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด    เอกสารประกอบ : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด (พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ