องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ผลการดำเนินงานประจำปี


ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูล ประกอบด้วย
          1. ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
          2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
          3. ปัญหา/อุปสรรค
          4. ข้อเสนอแนะ    เอกสารประกอบ : ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ