องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
//
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ การศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ระเบียบใหม่ 3,000 บาท)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ การศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ระเบียบใหม่ 3,000 บาท)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ