องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน


คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ / พนักงานพัสดุ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ /พนักงานพัสดุ    เอกสารประกอบ : คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ / พนักงานพัสดุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ