องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)    เอกสารประกอบ : แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ