องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566)

    รายละเอียดข่าว

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566)

ข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
      
   1. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
        2. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

*เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ : ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ