องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การสร้างวัฒนธรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

การสร้างวัฒนธรม No Gift Policy
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566
          - เรื่องที่ 2 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
             รายละเอียดตามเอกสารแนบ
          - ร่วมกันถ่ายรูป (No Gift Policy) แสดงเจตนารมณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์บน Website ของหน่วยงาน

*เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ : การสร้างวัฒนธรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ