องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
//
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายถิรายุ  แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว    เอกสารประกอบ : การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ