องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บริเวณ บ้านเหนือประตูน้ำ

    รายละเอียดข่าว

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บริเวณ บ้านเหนือประตูน้ำ

ประกอบด้วย ปร.4 , ปร. 5 และแบบแปลน     เอกสารประกอบ : โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บริเวณ บ้านเหนือประตูน้ำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ