องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายและค่าธรรมเนียม ฯ ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ขอประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายและค่าธรรมเนียม ฯ ประจำปี 2567

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายและค่าธรรมเนียม ฯ ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ