องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


"MOI Waste Bank Week"

    รายละเอียดข่าว

"MOI Waste Bank Week"

มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

smileysmileysmileysmileysmileysmiley

การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องขยะ การคัดแยกขยะ และการสร้างรายได้

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะหมู่ที่ 9 ต.บางปลากด

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมธนาคารขยะ

เพื่อเป็นการกระตุ้นการแปรสภาพขยะให้เป็นทุน

และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในตำบล

smileysmileysmileysmileysmileysmiley

#MOIWASTEBANKWEEK

#MOIWASTESEGREGASION

#MOIACTIONISM

#SDGLOCALIZATION    เอกสารประกอบ : "MOI Waste Bank Week"
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ