องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

+ แจ้งประเมิน อบต.บางปลากด จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี ภายในเดือน เมษายน 2567

+ ชำระภาษี นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ภายในเดือน มิถุนายน 2567

+ การผ่อนชำระ ค่าภาษี 3,000 บาท ขึ้นไป ผ่อนได้ จำนวน 3 งวด    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ