องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)    เอกสารประกอบ : แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ