องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567

- ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- ร่วมกันถ่ายรูป (No Gift Policy) แสดงเจตนารมณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์บน Website ของหน่วยงาน

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567    เอกสารประกอบ : การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ