องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในฤดูร้อน

    รายละเอียดข่าว

smileysmileyประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดsmileysmiley

การเฝ้าระวังตนเอง ดูแลสุขภาพร่างกาย

เพื่อลดโอกาสในการเจ็บป่วยจากโรคที่อาจเกิดในฤดูร้อน

ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค    เอกสารประกอบ : การป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในฤดูร้อน
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ