นายถวิล หน่องพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ขอเชิญประชาชน ร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
22-01-2019
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
20-01-2019
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562
10-12-2018
กิจกรรมต่างๆ
อื่นๆ
พิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัน...
25-07-2018
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์ โดย. นั...
25-06-2017
โครงการอบรมพัฒนาจิต ค่ายพทธบุตร ณ วัดประสิทธิเวช
03-03-2016
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อื่นๆ
คลองลึกฝั่งเหนือ บ้านนอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนคร...
27-12-2016
บ้านเหนือประตูน้ำ บริเวณคลองสองพี่น้อง ตำบลบางปลากด อำเภอองครั...
27-12-2016
บ้านคลอง 29 บริเวณบ้านนายสมพงษ์ อิ่มพร ตำบลบางปลากด อำเภอองค...
27-12-2016