นายถวิล หน่องพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายหอถังน้ำประปาพร้อมก่อสร้างฐานราก คสล. พร้อมติดตั้งถังประปาเหล็กบรรจุน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร และก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบ คสล. ขนาด 36 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขยายท่อเมนประปาริมถนน ลาดยางสายเลียบค...
27-03-2020
เทคนิคล้างมือให้ห่างไกล ไวรัสโควิด-19
25-03-2020
คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19 1. หมั่นล้างมือบ่อยๆ 2. ปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยที่ดี 3. การปฏิบัติตนในที่สาธารณะ 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัส ตา จมูก และปาก 5. หากมีไข้ ไอและหายใจไม่สะดวกควรรีบไปพบแพทย์ 6. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ
24-03-2020
กิจกรรมต่างๆ
อื่นๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกับงานสาธารณสุข รณรง...
25-03-2020
คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19 เทคนิคล้างมือให้ห่...
25-03-2020
นายถวิล หน่องพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และนายสร...
11-10-2019
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อื่นๆ
คลองลึกฝั่งเหนือ บ้านนอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนคร...
27-12-2016
บ้านเหนือประตูน้ำ บริเวณคลองสองพี่น้อง ตำบลบางปลากด อำเภอองครั...
27-12-2016
บ้านคลอง 29 บริเวณบ้านนายสมพงษ์ อิ่มพร ตำบลบางปลากด อำเภอองค...
27-12-2016