องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 


 
  ภาพการอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส
  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ต.บึงศาล
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด และ ชมรม To Be Number One บ้านบน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
  การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 ประเภทจังหวัด
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครนายก ประจำปี 2565 (To Be Number One เป็นหนึ่งได้ โดยไม่พึ่ง ยาเสพติด)
  โครงการเด็กไทยจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์สู่ชุมชน
 
2 พ.ค. 2565 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ อ่าน 31 ]
22 เม.ย. 2565 แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวตำบลบางปลากด [ อ่าน 37 ]
2 มี.ค. 2565 เงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ อ่าน 101 ]
1 มี.ค. 2565 ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ อ่าน 95 ]
8 ก.พ. 2565 ประชาสัมพันธ์เงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ อ่าน 114 ]
31 ม.ค. 2565 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy งดรับ งดให้ [ อ่าน 108 ]
4 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ อ่าน 73 ]
24 ธ.ค. 2564 การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น [ อ่าน 90 ]
2 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำพร้อมถมดิน หมู่ที่ 6 [ อ่าน 99 ]
7 ธ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ อ่าน 86 ]
1 ธ.ค. 2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ อ่าน 81 ]
7 ก.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) [ อ่าน 74 ]
13 ส.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) [ อ่าน 83 ]
6 ส.ค. 2563 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) [ อ่าน 85 ]
2 ส.ค. 2563 ประกวดราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ฯ หมู่ 5,6,7 [ อ่าน 77 ]
26 พ.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 2 [ อ่าน 79 ]
 
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
 
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565