นายถวิล หน่องพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดนครนายก
25-09-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน
07-09-2020
ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ขยายเป็น ภายในวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
07-09-2020
กิจกรรมต่างๆ
อื่นๆ
ลงพื้นที่จ่ายเงินคนพิการตามแนวทางการตามมาตรการเย...
13-08-2020
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือร่วมกับ ...
13-08-2020
จัดซื้อ - จัดจ้าง
อื่นๆ
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแ...
05-08-2020
คลองลึกฝั่งเหนือ บ้านนอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนคร...
27-12-2016
บ้านเหนือประตูน้ำ บริเวณคลองสองพี่น้อง ตำบลบางปลากด อำเภอองครั...
27-12-2016