องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 
  กิจกรรม "แอโรบิค" เพื่อสุขภาพ
  การเข้าร่วมรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดนครนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เชิญชวนประชาชนร่วมเต้น แอโรบิค เพื่อสุขภาพ
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ประกาศผลคะแนน ITA 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น เนื่องในวันครบรอบสถาปนาโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 21 ปี
  การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2"
  Run For Life By Your Heart 2022
  โครงการ Child Protection Safety ผู้พิทักษ์คุ้มครองเด็ก รุ่นที่ 1
 
24 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ อ่าน 2 ]
16 ก.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ อ่าน 2 ]
1 ก.ย. 2565 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2565 [ อ่าน 81 ]
23 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ อ่าน 2 ]
11 ส.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ อ่าน 3 ]
10 ส.ค. 2565 ไวรัสตับอักเสบ C [ อ่าน 78 ]
10 ส.ค. 2565 ไวรัสตับอักเสบ B [ อ่าน 79 ]
4 ส.ค. 2565 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ อ่าน 119 ]
27 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ตามข้อบัติญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 73 ]
27 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ตามข้อบัติญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 72 ]
1 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 57 ]
1 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวช ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 46 ]
1 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุงภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 47 ]
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลอง 30 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 44 ]
25 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายคลองลึก) คลอง 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 44 ]
12 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 61 ]
 
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
 
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565