องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 

 
  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายกลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ 2567
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ช่วยคนไทยประหยัดพลังงาน
  จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่เก็บข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์
  อิยาบทของผู้สูงอายุที่ต้องระวัง
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2567
  ขอเชิญเข้าร่วมและรับชม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 29/01/67
 
5 ก.ค. 2567 เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป [ อ่าน 33 ]
24 มิ.ย. 2567 เปิดรับสมัครคนพิการต้นแบบประจำปีงบประมาณ2567 [ อ่าน 40 ]
18 มิ.ย. 2567 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ อ่าน 56 ]
3 มิ.ย. 2567 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ อ่าน 320 ]
12 เม.ย. 2567 ช่องทางการติดต่อกองทุนผู้สูงอายุ [ อ่าน 577 ]
10 เม.ย. 2567 สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ [ อ่าน 570 ]
9 เม.ย. 2567 การป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในฤดูร้อน [ อ่าน 330 ]
28 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ อ่าน 319 ]
15 มี.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567) [ อ่าน 48 ]
15 มี.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567) [ อ่าน 41 ]
15 มี.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567) [ อ่าน 45 ]
15 มี.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567) [ อ่าน 42 ]
11 ม.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567) [ อ่าน 44 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บริเวณ บ้านเหนือประตูน้ำ [ อ่าน 328 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่9 หลังที่ทำการ อบต. บางปลากด [ อ่าน 335 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่11 บริเวณวัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง [ อ่าน 322 ]
 
ใจไม่ฟู...เพราะฤดูฝุ่น PM2.5
ทุนประกอบอาชีพ เรื่อง 04.00 คุณทำอะไร
ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย
 
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565