องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
  ขอเชิญเข้าร่วมและรับชม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 29/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 26/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 25/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 24/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 23/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 22/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 19/01/67
 
9 เม.ย. 2567 การป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในฤดูร้อน [ อ่าน 150 ]
28 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ อ่าน 189 ]
15 มี.ค. 2567 "MOI Waste Bank Week" [ อ่าน 1106 ]
1 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายและค่าธรรมเนียม ฯ ประจำปี 2567 [ อ่าน 831 ]
28 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข [ อ่าน 820 ]
20 ก.พ. 2567 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ อ่าน 827 ]
14 ก.พ. 2567 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยแรกของปีถัดไป [ อ่าน 821 ]
9 ก.พ. 2567 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ อ่าน 817 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บริเวณ บ้านเหนือประตูน้ำ [ อ่าน 1194 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่9 หลังที่ทำการ อบต. บางปลากด [ อ่าน 818 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่11 บริเวณวัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง [ อ่าน 817 ]
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพืชคลองสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 922 ]
3 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 920 ]
3 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามในการแข่งขัน ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 818 ]
3 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ เวที ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 822 ]
3 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 823 ]
 
ใจไม่ฟู...เพราะฤดูฝุ่น PM2.5
ทุนประกอบอาชีพ เรื่อง 04.00 คุณทำอะไร
ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วยจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565