องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
  ขอเชิญเข้าร่วมและรับชม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 29/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 26/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 25/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 24/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 23/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 22/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 19/01/67
 
8 พ.ค. 2567 โรคติดต่อที่มากับฤดูร้อน [ อ่าน 1075 ]
29 เม.ย. 2567 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ อ่าน 1068 ]
9 เม.ย. 2567 การป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในฤดูร้อน [ อ่าน 1091 ]
28 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ อ่าน 1066 ]
15 มี.ค. 2567 "MOI Waste Bank Week" [ อ่าน 1062 ]
1 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายและค่าธรรมเนียม ฯ ประจำปี 2567 [ อ่าน 1066 ]
28 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข [ อ่าน 1063 ]
20 ก.พ. 2567 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ อ่าน 1064 ]
29 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวช ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (1-15 พฤษภาคม 2567) จำนวน 9 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 1062 ]
29 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (1-15 พฤษภาคม 2567) จำนวน 9 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 1061 ]
26 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน หน้าเหล็ก PVC 5 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 1061 ]
26 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 1064 ]
19 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 1062 ]
19 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 1064 ]
11 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 1065 ]
11 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 1059 ]
 
ใจไม่ฟู...เพราะฤดูฝุ่น PM2.5
ทุนประกอบอาชีพ เรื่อง 04.00 คุณทำอะไร
ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วยจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565