องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ช่วยคนไทยประหยัดพลังงาน
  จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่เก็บข้อมูลครอบครัวอุปถัมภ์
  อิยาบทของผู้สูงอายุที่ต้องระวัง
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2567
  ขอเชิญเข้าร่วมและรับชม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 29/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 26/01/67
 
3 มิ.ย. 2567 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ อ่าน 286 ]
12 เม.ย. 2567 ช่องทางการติดต่อกองทุนผู้สูงอายุ [ อ่าน 290 ]
10 เม.ย. 2567 สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ [ อ่าน 289 ]
9 เม.ย. 2567 การป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในฤดูร้อน [ อ่าน 285 ]
28 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ อ่าน 283 ]
15 มี.ค. 2567 "MOI Waste Bank Week" [ อ่าน 282 ]
13 มี.ค. 2567 กองทุนผู้สูงอายุมี LINE จะบอก [ อ่าน 287 ]
1 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายและค่าธรรมเนียม ฯ ประจำปี 2567 [ อ่าน 282 ]
15 มี.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567) [ อ่าน 0 ]
15 มี.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567) [ อ่าน 0 ]
15 มี.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567) [ อ่าน 0 ]
15 มี.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567) [ อ่าน 0 ]
11 ม.ค. 2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2567) [ อ่าน 0 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บริเวณ บ้านเหนือประตูน้ำ [ อ่าน 290 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่9 หลังที่ทำการ อบต. บางปลากด [ อ่าน 289 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่11 บริเวณวัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง [ อ่าน 281 ]
 
ใจไม่ฟู...เพราะฤดูฝุ่น PM2.5
ทุนประกอบอาชีพ เรื่อง 04.00 คุณทำอะไร
ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย
 
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565