องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 

 
  ขอเชิญเข้าร่วมและรับชม การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 29/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 26/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 25/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 24/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 23/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 22/01/67
  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 19/01/67
  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 
20 ก.พ. 2567 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ อ่าน 434 ]
14 ก.พ. 2567 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยแรกของปีถัดไป [ อ่าน 437 ]
9 ก.พ. 2567 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ อ่าน 42 ]
26 ม.ค. 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ อ่าน 435 ]
19 ม.ค. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง [ อ่าน 430 ]
25 ธ.ค. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ อ่าน 429 ]
22 ธ.ค. 2566 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ อ่าน 428 ]
15 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้เลือดออก [ อ่าน 427 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บริเวณ บ้านเหนือประตูน้ำ [ อ่าน 433 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่9 หลังที่ทำการ อบต. บางปลากด [ อ่าน 426 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่11 บริเวณวัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง [ อ่าน 426 ]
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพืชคลองสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 430 ]
3 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 426 ]
3 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามในการแข่งขัน ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 424 ]
3 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ เวที ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 420 ]
3 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 429 ]
 
ใจไม่ฟู...เพราะฤดูฝุ่น PM2.5
ทุนประกอบอาชีพ เรื่อง 04.00 คุณทำอะไร
ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย