องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 
  ประชาสัมพันธ์เข้ารับวัคซีนโควิด 19
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่สอบเคสและมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย หมู่ที่ 8
  แนวปฏิบัติ Do s & Don ts ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
  ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565
   โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
  เชิญชวน "ทำหมันหมาแมว"
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลบางปลากด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด "มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"
  "การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ในพื้นที่ ตำบลบางปลากด
 
10 ม.ค. 2566 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ อ่าน 21 ]
9 ม.ค. 2566 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ [ อ่าน 31 ]
4 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ อ่าน 26 ]
22 ธ.ค. 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก [ อ่าน 30 ]
13 ธ.ค. 2565 การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ อ่าน 55 ]
31 ต.ค. 2565 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ อ่าน 135 ]
5 ต.ค. 2565 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ อ่าน 101 ]
3 ต.ค. 2565 แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ อ่าน 101 ]
27 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ตามข้อบัติญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 153 ]
27 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ตามข้อบัติญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 140 ]
1 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 127 ]
1 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวช ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 118 ]
1 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุงภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 122 ]
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลอง 30 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 124 ]
25 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายคลองลึก) คลอง 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 113 ]
12 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 133 ]
 
6 อาการติดโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
 
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565