องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


วันต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปี พ.ศ.2566


"วันต่อต้านยาเสพติด"
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดนำโดย นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
คณะท่านผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน
ร่วมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก

2023-08-10
2023-07-07
2023-07-04
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-26
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-12
2023-06-06