องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


วันต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปี พ.ศ.2566


"วันต่อต้านยาเสพติด"
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดนำโดย นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
คณะท่านผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน
ร่วมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก

2024-06-14
2024-06-11
2024-05-21
2024-05-15
2024-03-27
2024-03-06
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25