องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567


ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

1. แจ้งประเมิน อบต.บางปลากด จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี ภายในเดือน เมษายน 2567

2. ชำระภาษี นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน ภายในเดือน มิถุนายน 2567

3. การผ่อนชำระ ค่าภาษี 3,000 บาท ขึ้นไป ผ่อนได้ จำนวน 3 งวด

2024-06-18
2024-06-14
2024-06-11
2024-05-21
2024-05-15
2024-03-27
2024-03-06
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26