องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนตำบลบางปลากดร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด


โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนตำบลบางปลากดร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปีงบประมาณ 2566


???? นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เป็นประธาน เปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายประเสริฐ พุฒซ้อน เลขานุการฯ ร่วมโครงการ โดยมี นางกิตติมา พังสอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบางปลากด จำนวน 11 หมู่ เข้าร่วมโครงการฯในครั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบน

2024-06-14
2024-06-11
2024-05-21
2024-05-15
2024-03-27
2024-03-06
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25