องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนตำบลบางปลากดร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด


โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนตำบลบางปลากดร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปีงบประมาณ 2566


???? นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด เป็นประธาน เปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายประเสริฐ พุฒซ้อน เลขานุการฯ ร่วมโครงการ โดยมี นางกิตติมา พังสอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวรายงานโครงการฯ ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบางปลากด จำนวน 11 หมู่ เข้าร่วมโครงการฯในครั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบน

2023-08-10
2023-07-07
2023-07-04
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-26
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-12
2023-06-06