องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


การฝึกอบรมโครงการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ และบำบัดน้ำเสียในชุมชน


????วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.

???? งานสาธารณสุขและกองช่าง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่

กำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,9,11 เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ และบำบัดน้ำเสียในชุมชน ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์

2024-06-14
2024-06-11
2024-05-21
2024-05-15
2024-03-27
2024-03-06
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25