องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


การฝึกอบรมโครงการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ และบำบัดน้ำเสียในชุมชน


????วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น.

???? งานสาธารณสุขและกองช่าง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่

กำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,9,11 เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ และบำบัดน้ำเสียในชุมชน ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์

2023-08-10
2023-07-07
2023-07-04
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-26
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-12
2023-06-06