องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ผลการประเมิน "ITA" ประจำปีพ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด


ผลการประเมิน "ITA" ประจำปีพ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

2023-08-10
2023-07-07
2023-07-04
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-26
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-12
2023-06-06