องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน 19/01/67


วันที่ 19 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จำนวน 250 ครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

2024-06-18
2024-06-14
2024-06-11
2024-05-21
2024-05-15
2024-03-27
2024-03-06
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26