องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด "มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"


• มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย •

???? ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบัน อำเภอองครักษ์ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบางปลากด ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อน

???? องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

• นำโดย นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด พร้อมด้วย รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล ได้จัดทำถุงยังชีพ ส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลบางปลากด

2023-01-18
2023-01-16
2022-12-19
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-17
2022-11-17
2022-10-07
2022-09-29
2022-09-23