องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เข้ารับวัคซีนโควิด 19


ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน พ่อแม่ ผู้ปกครอง

พาลูกและบุตรหลานที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี

เข้ารับวัคซีนโควิด 19

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการป่วยหนัก

ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

2023-05-09