องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัย การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัย

การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดระยอง

ผู้เข้าร่วมการอบรม : นายถิรายุ แสงทอง

2023-12-05
2023-11-22
2023-11-15
2023-11-06
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-17
2023-10-13
2023-10-05
2023-09-08