องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัย การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และยกระดับความปลอดภัย

การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดระยอง

ผู้เข้าร่วมการอบรม : นายถิรายุ แสงทอง

2023-03-23
2023-03-17
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-07
2023-03-03
2023-02-27
2023-02-02
2023-01-25
2023-01-18