องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด


ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

"โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด"

จุดประสงค์

เพื่อลด และป้องกันภาวะการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์

ในพื้นที่เขตตำบลบางปลากด

2024-06-14
2024-06-11
2024-05-21
2024-05-15
2024-03-27
2024-03-06
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25