องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด


ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

"โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด"

จุดประสงค์

เพื่อลด และป้องกันภาวะการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์

ในพื้นที่เขตตำบลบางปลากด

2023-03-23
2023-03-17
2023-03-13
2023-03-10
2023-03-07
2023-03-03
2023-02-27
2023-02-02
2023-01-25
2023-01-18