องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


ประชาคม หมู่บ้านบารมี หมู่ที่ 1 ตำบลบางปลากด


ประชาคม หมู่บ้านบารมี หมู่ 1
ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ในวันที่ 23 มีนาคม 2566
เวลา 13.30 – 14.30 น.

นำโดย นายอธิภัทร  ประกอบพร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
          จ่าเอกเรวัตร  ชูชาติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
          พันจ่าเอกวิทยา  เพิ่มผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านบารมี หมู่ 1 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
รับฟังปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำ หน้าหมู่บ้านบารมี กับทางชาวบ้าน หาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่

2024-03-27
2024-02-20
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-25
2024-01-24
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-05