องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1


การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

 

วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
นายถิรายุ  แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

2023-08-10
2023-07-07
2023-07-04
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-26
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-12
2023-06-06