องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 พ.ค. 2566 ]1
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 พ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ค. 2566 ]1
4 รายงานการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]405
5 การขับเคลื่อนจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด [ 15 มี.ค. 2566 ]405
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด [ 15 ธ.ค. 2565 ]404
7 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด [ 6 ธ.ค. 2565 ]403
8 การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]406
9 วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 มี.ค. 2564 ]405