องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 28 มิ.ย. 2567 ]8
2 คู่มือการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 3 ม.ค. 2567 ]10
3 คู่มือการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ม.ค. 2567 ]10
4 คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ [ 3 ม.ค. 2567 ]10
5 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ม.ค. 2567 ]9
6 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 3 ม.ค. 2567 ]10
7 คู่มือการขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ม.ค. 2567 ]13
8 คู่มือการใช้บริการ E-Service [ 19 ต.ค. 2566 ]12
9 คู่มือการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]290
10 01_ด้านการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 9 มี.ค. 2565 ]292
 
หน้า 1|2|3