องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]403
2 01_ด้านการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 9 มี.ค. 2565 ]405
3 02_ด้านการรับชำระภาษีป้าย [ 9 มี.ค. 2565 ]403
4 03_ด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 9 มี.ค. 2565 ]402
5 04_ด้านการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 มี.ค. 2565 ]403
6 05_การรับชำระค่าขยะมูลฝอย [ 9 มี.ค. 2565 ]402
7 06_การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารฯ [ 9 มี.ค. 2565 ]401
8 07_การจดทะเบียนพานิชย์ [ 9 มี.ค. 2565 ]402
9 08_การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 มี.ค. 2565 ]401
10 09_การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 มี.ค. 2565 ]402
 
หน้า 1|2|3