องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน

    รายละเอียดข่าว

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน    เอกสารประกอบ : ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ