องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565

1. กองทัพบกให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

2. ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง

3. กัญชากับสมองเด็ก

4. หลักประกันของนายจ้าง

5. เที่ยวน้ำตกอย่างไรให้ปลอดภัยในฤดูฝน    เอกสารประกอบ : ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565
 
: 02_25-2565
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ