องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสาธารณภัย อัคคีภัย และวาตภัย


????วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

???? นายอธิภัทร ประกอบพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลบางปลากด จากเหตุสาธารณภัย อัคคีภัย และวาตภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและสำรวจความเสียหายจากสาธารณภัย ได้มีมติ •

???? งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบางปลากด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

2023-08-10
2023-07-07
2023-07-04
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-26
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-12
2023-06-06