องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกับ ผอ.รพ.สต และพัฒนาสังคมจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่5


รูปภาพการลงพื้นที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปลากด

**นายจ้อย ทองอินทร์**

อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ที่ 5 ต.บางปลากด

**นางกุหลาบ วงษ์เจริญ**

อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 14/5 หมู่ที่ 1 ต.บางปลากด

 

2023-08-10
2023-07-07
2023-07-04
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-26
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-12
2023-06-06