องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
 


"โครงการประกาศย่านชุมชนเก่าตลาดคลองสิบห้า ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก "


"โครงการประกาศย่านชุมชนเก่าตลาดคลองสิบห้า ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก "

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครนายก จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม " โครงการประกาศย่านชุมชนเก่าตลาดคลองสิบห้า ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก " เป็นมรดกจังหวัด 

2023-08-10
2023-07-07
2023-07-04
2023-07-03
2023-06-30
2023-06-26
2023-06-19
2023-06-19
2023-06-12
2023-06-06