องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
//
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 15 มี.ค. 2565 ]183
2 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 11 มี.ค. 2565 ]185
3 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 10 มี.ค. 2565 ]190
4 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 มี.ค. 2565 ]184
5 หนังสือมอบอำนาจ-ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ/คนพิการ [ 10 มี.ค. 2565 ]190