องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]282
2 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด [ 20 ม.ค. 2565 ]282
3 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 20 ม.ค. 2565 ]282
4 ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน [ 20 ม.ค. 2565 ]282