องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด [ 20 ม.ค. 2565 ]129
2 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 20 ม.ค. 2565 ]128
3 ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน [ 20 ม.ค. 2565 ]127