องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ / พนักงานพัสดุ [ 31 ต.ค. 2565 ]281
2 คู่มือปฏิบัติงาน - ธุรการและงานสารบรรณ [ 21 ม.ค. 2565 ]281
3 คู่มือการปฏิบัติงาน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2565 ]282
4 คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ - บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม [ 21 พ.ค. 2564 ]282
5 คำสั่งการบริหารงานการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน [ 7 พ.ค. 2564 ]282
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนและคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 7 พ.ค. 2564 ]281
7 ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด [ 5 พ.ค. 2564 ]282
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด [ 13 ก.ค. 2563 ]281
9 ขั้นตอนการตรวจดูขอข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 13 ก.ค. 2563 ]281