องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก: www.bangplakod.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 
ที่ทำการ อบต.


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์  0-3739-2835 โทรสาร 0-3739-2835

E- mail : saraban@bangplakod.go.th

WebSite :  www.bangplakod.go.th